Oferowane preparaty

 

Proszek przeznaczony do stabilizacji podstawowych parametrów wody, takie jak pH, twardość węglanowa, twardość całkowita

⇒  Basic Pond Care

 

Preparat w roztworze przeznaczony do szybkiego obniżenia poziomu pH w wodzie

⇒  Pond pH-Minus

 

Polecamy inną naszą stronę z innej branży www.tetenal.com.pl