Pond Anti-Clouding

Preparat w postaci płynu – przeznaczony do czyszczenia mętnej wody w oczku i wiąże pływające glony, fosforany i związki metali ciężkich. Produkt biobójczy.

Preparat eliminuje zmętnienie powodowane przez glony, ryby, martwe rośliny. Wiąże cząstki zmętnienia ułatwiając proste ich usunięcie.

Preparat powoduje koagulację cząstek zmętnienia dzięki czemu jest ono łatwe do usunięcia. Jeśli nie pojawia się  koagulacja (łączenie cząstek zmętnienia) można zwiększyć dawkę maksymalnie o 100%. Stosować tylko wtedy gdy wartość pH znajduje się w zakresie 6,5 ÷ 9,0. Twardość węglanowa powinna być większa niż 4°dH

Przed użyciem sprawdź kompatybilność w stosunku do populacji ryb żyjących się w oczku wodnym, stawie.

Nie stosować w przypadku obecności gatunków jesiotra.

Wyczyścić filtry przed i po użyciu preparatu. W przypadku zachodzenia koagulacji przez dłuższy czas może wystąpić deficyt tlenu w wodzie. Należy więc zapewnić dobre napowietrzanie wody na przykład poprzez użycie preparatu zwiększającego  zawartość tlenu.

Przed kolejnym użyciem preparatu należy zachować tygodniową przerwę

Opakowanie 500 ml lub kanister 5 litrów

Wydajność 10 tyś. litrów wody dla 500 ml

Jednostkowa partia produkcji 1000 litrów