Pond Bacteria Anti Sludge

Preparat w formie proszku przeznaczony do usuwania szlamu i osadu bakteryjnego na nośniku mineralnym .

Tworzenie się warstw osadu dennego w stawach, oczkach wodnych jest procesem naturalnym, który nie powoduje żadnych problemów, pod warunkiem, że te warstwy są małe w porównaniu do ilości wody. Podobnie jest w akwarium, gdzie zwykle następuje redukcja obszarów mikroaerobowych w których denitryfikacja jest możliwa, warstwy osadu są przydatne i mile widziane.

 

Inna jest sytuacja w przypadku czystych osadów pozbawionych tlenu gdzie powstają gazy gnilne, które następnie zatruwają wodę. W przypadku takich osadów, które zostały już utworzone np. z gnijących jesiennych liści opadających do wody w stawie przy braku bakterii może nastąpić znaczne zmniejszenie warstw osadu. Co może i powinien spowodować odpowiedni preparat biologiczny do eliminacji osadów ?

  • Musi być dodawany w takiej formie aby opadał na dno gdzie odkłada się szlam
  • Musi być w stanie skutecznie rozkładać materiał organiczny, nawet w warunkach ograniczonej ilości tlenu

 

Polecane jest regularne stosowanie preparatu w nowo utworzonym stawie lub po usunięciu szlamu aby zapobiec
problemom z tworzeniem osadów w dużych ilościach.

Użycie preparatu w sytuacji gdy istnieją już duże ilości osadów powoduje zahamowanie ich dalszego tworzenia, przy czym ich ilość nie ulega znacznemu zmniejszeniu a tym samym mogą zachodzić reakcje powstawania gazów gnilnych a tym samym nieprzyjemnego zapachu.  Z tego względu przed użyciem preparatu zaleca się usunięcie już istniejących osadów.

 

Po udanych testach w naszych laboratoriach jesteśmy przekonani, że stosowanie preparatu wykorzystującego różne bakterie do usuwania osadów, które bezpośrednio działają na dnie zbiornika oraz bardzo szybko eliminują rozpuszczone substancje organiczne, azotany, azotyny, amoniak i fosforany w otwartych zbiornikach wodnych jest optymalnym rozwiązaniem.

Opakowanie 500 g

Wydajność 10 tyś. litrów dla 500 g