Pond Bacteria for Nitrification

Preparat w formie roztworu zawierający bakterie przeznaczone do eliminacji amoniaku i azotynów w wodzie w oczku wodnym

Eliminacja amoniaku i azotynów trujące dla ryb jest poważnym problemem  w środowisku wodnym (oczyszczalnie, oczka wodne, akwaria a zwłaszcza stawy hodowlane). Bardzo często nie jest to możliwe do zrobienia bez wprowadzenia specjalnych szczepów bakterii w dużej ilości, które osiadają na roślinach, kamieniach, podłożu itd.

 

Nasz preparat zawiera bakterie Nitrosomonas jak również Nitrobacter , które zapewniają szybką I bezpieczną konwersję amoniaku powstałego z odchodów ryb do azotanów, które nie są już trujące i nie stanowią zagrożenia.

Ilości poszczególnych typów substancji w zharmonizowanym procesie metabolicznym  a zwłaszcza azotynów jako pośredniego produktu reakcji  nie jest zwykle mierzalna w wodzie. Nasz produkt można stosować bez konieczności rozcieńczania i jego okres połowicznego rozpadu wynosi 12 miesięcy w temperaturze pokojowej a tym samym jest to na tyle długi okres, że nie stanowi problemu dla magazynowania.

Bardzo ważne jest zabezpieczenie preparatu przed światłem poprzez zastosowanie barwionych opakowań lub dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, które bardzo szybko zabija bakterie w preparacie.

Wykorzystane mikroorganizmy zostały wyizolowane z naturalnego środowiska i poprzez genetyczną selekcję dostosowane do naszych zadań. Bakterie te nie są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin.

Opakowanie 500 ml

Wydajność 10 tyś. litrów dla 500 ml